วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถเลือกชำระค่าบริการได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้คะ

1. โอนเงินผ่านทางเค้าน์เตอร์ธนาคาร

2. โอนเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร

3. โอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ต

ชื่อธนาคาร : ไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : นาย ธนัช ธนัทฐิติกา

เลขบัญชี : 4035023019

สาขา : cdc

4. หลังจากชำระค่าบริการแล้วให้ส่งหลักฐานการโอนมาที่  line: heenheen

หมายเหตุ

* หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาเก็บหลักฐานไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งยืนยันการโอนเงิน

* สำคัญมาก ! กรุณาโอนเงินเป็นเศษสตางค์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ขอบคุณสำหรับความร่วมมือคะ